Raytrack – Engineering beyond sight

http://raytrack.tech/

Desenvolvemento de sistemas para medicións e inspeccións non destrutivas con sensórica activa (radares) e pasiva (antenas) en bandas de radiofrecuencia

GeneraDron


Sistema integrado (hardware e software) para toma de datos ópticos e termográficos de aeroxeradores en movemento (sen parada), con tecnoloxía láser

H2 Dron Energy Galicia


Produción de enerxía eléctrica a través de células de combustible de Hidróxeno para UAVs e USVs.

Tés algunha pregunta?
Podemos axudarte.


Contáctanos
Chat para consultas BFAeroChat para consultas BFAero