QUE BUSCAMOS


Como aceleradora do sector aeroespacial e dos vehículos non tripulados de Galicia, BFAero está aberta a proxectos de emprendemento innovadores, viables e escalables que podan afrontar unha ou varias das seguintes áreas temáticas:

ÁREAS TEMÁTICAS

Icono datos e información

Plataformas

Icono fabricación

VANTs

Icono cargas de pago y sistemas

Equipos e sistemas

Saber mais

QUE OFRECEMOS

Incubación

INCUBACIÓN

Para proxectos emprendedores do sector aeroespacial e dos vehículos non tripulados en Galicia que necesiten validar o seu modelo de negocio; proxectos en fase seed ou semente (proxectos que se atopen nunha etapa inicial, que estean a desenvolver ou desenvolvesen un produto ou servizo mínimo viable e esbozado o modelo de negocio).

Aceleración

ACELERACIÓN

Para pemes do sector aeroespacial e dos vehículos non tripulados en Galicia que necesiten sistematizar e consolidar o seu modelo de negocio, proxectos en early stage ou fase temperá (proxectos ou empresas cun produto ou servizo definido e/ou primeiras vendas, modelo de negocio estruturado e escalado incipiente).

Consolidación

CONSOLIDACIÓN

Para empresas cun produto ou servizo definido, realizando vendas, modelo de negocio estruturado e posibilidade de escalado.

Saber máis

POR QUE BFAero

Salida Comercial
Saída Comercial
Tutorización
Titorización
Formación
Formación avanzada
Instalaciones y medios
Instalacións e medios
Formación de pilotos
Horas de voo e certificacións
Espacio
Espazo
Financiación
Financiamento
Ciclo Completo
Ciclo Completo
Networking
Networking
Mentorización
Saber mais

Civil.UAVs.Initiative

Xunta de Galicia gain inta
CUI

BFAero forma parte da Civil UAVs Initiative, promovido pola Xunta de Galicia para fomentar o emprego de sistemas aéreos non tripulados no eido civil e para a mellora dos servizos públicos.

Visita a nosa web